PROJEKTOVÁ SMLOUVA K PŘEDMĚTU INVESTICE LA PRECIOSA KOSTARIKA z www.british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato Projektová smlouva („Smlouva“) upřesňuje a navazuje na “VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ “BRITISH ASSET” NA PORTÁLU www.british-asset.com(“Podmínky”) uzavřené mezi Vámi, Akcionářem při investování prostřednictvím projektu British Asset a společností CRPT CREDIT LTD., sídlem Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS, Company ID No. 11034185  („Společnost BA“).

1.2. Projektová smlouva upravuje vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi upisovatelem privátních akcií projektu La Preciosa, CRPT CREDIT LTD., sídlem Top Floor, Gower House, Land Market, Swansea, United Kingdom, SA4 3GS, Company ID No. 11034185  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem Společnosti při investování prostřednictvím projektu „British Asset “, jak je tento projekt popsán níže ve Smlouvě.

1.3. Projektová Smlouva upravuje a specifikuje zejména kampaň, realizační lhůtu, rezervační systém, servisní balíček a členskou sekci, pojmy z Podmínek, projektu LA PRECIOSA KOSTARIKA.

1.4. Úprava obsažená v Projektové smlouvě a jakékoli jiné dohody uzavřené s Vámi, jimiž jste vázáni, mají přednost před Podmínkami. Podmínky a Projektová smlouva, včetně případných dalších dohod dohromady tvoří obsah smluvního vztahu mezi Vámi a Společností.

1.5. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do Investice a Projektu. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu www.british-asset.com

2. ÚPIS AKCIÍ

2.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje rozsah úpisu akcií podle článku 6 Podmínek, na konkrétní podmínky emise privátních akcií k projektu LA PRECIOSA, KOSTARIKA

2.2. Společnost nabízí v rámci La Preciosa Kostarika k prodeji privátní britské akcie v nominální hodnotě třitisíce (3000) britských liber, které se vztahují k majitelským právům a výnosům střediska MAHARADŽA TENT, které má ubytovací kapacitu patnácti (10) luxusních safari stanů.

2.3. Společnost nabízí v rámci La Preciosa Kostarika k prodeji privátní britské akcie v nominální hodnotě šesttisíc (6000) britských liber, které se vztahují k majitelským právům a výnosům střediska KING VILLA, které má ubytovací kapacitu deseti (5) luxusních studií.

2.4. Výplata ročních dividend, následný prodej akcií a další náležitosti k akciím zůstávají v platnosti podle Podmínek, zejména podle článku 6 (investice formou akcií) a článku 9 (dividendy) Podmínek.

2.5. Majitel akcie je zveřejněn v Companies House ve Velké Británii jako vlastník akcie v online systému beta.companieshouse.gov.uk, v sekci Filing History příslušné společnosti. Údaje jsou aktualizovány během emisi a dále podle právních předpisů Velké Británie.

3. KAMPAŇ

3.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “kampaň” podle článku 7 Podmínek, na konkrétní podmínky kampaně k projektu La Preciosa Kostarika.

3.2. Kampaň je nastavena maximálně na dobu tří (3) měsíců a to od 28.6. do 28.8. 2018 včetně nebo do vyprodání kapacity akcií, podle toho co nastane dříve. Po dobu kampaně si rezervujete počet akcií, které uhradíte do sedmi (7) dní od registrace podle bodu 7.3. Podmínek. Po úhradě dostanete elektronický certifikát “Záruka k vydání akcií”, který potvrzuje předběžné vlastnictví akcie, která bude vydána podle bodu 7.5. Podmínek. Fyzické akcie a jejich zápis do britského Companies House, Vám poté budou zaslány do sedmi (7) dní od skončení kampaně dle bodu 7.5. Podmínek.

3.3. Nedojde-li v průběhu    Kampaně    k    úspěšnému    shromáždění    finančních prostředků od Akcionářů, které odpovídají minimálně 30 % celkové výše zamýšlené Investice, bude Vám bez zbytečného odkladu po uplynutí Kampaně, tedy 30.8. 2018 vrácena platba za akcie v plné výši, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů.

4. REALIZAČNÍ LHŮTA

4.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “realizační lhůta” podle bodu 7.6. Podmínek, na konkrétní podmínky realizační lhůty k projektu La Preciosa Kostarika.

4.2. Po úspěšném ukončení Kampaně, nejpozději k 28.8. 2018 začíná běžet realizační lhůta, která činí u střediska MAHARADŽA TENT deset měsíců (10) měsíců do 30.10. 2019 a u střediska KING VILLA dvanáct  (12) měsíců do 30.10. 2019 včetně. Ukončením realizační lhůty se rozumí uvedení střediska do plného provozu.

4.3. V průběhu realizační lhůty je Akcionář informován o všech detailech realizace v členské sekci k La Preciosa. V průběhu realizační lhůty může již Akcionář rezervovat majitelská práva, ubytování v členské sekci v rezervačním systému.

5. MAJITELSKÁ PRÁVA

5.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “majitelská/užívací práva” (“Majitelská práva”) podle článku 8 Podmínek, na konkrétní podmínky majitelských práv k projektu La Preciosa Kostarika.

5.2. Ke každé nominální akcii má Akcionář majitelské právo jednoho týdnu, od soboty do soboty, ve fiskálním roce, každý rok po dobu držení akcie. Majitelským právem týdne zdarma k akcii, se rozumí ubytování zdarma podle druhu akcie ve středisku MAHARADZA TENT, luxusní safari stany o rozloze 40 metrů čtverečních pro ubytování až čtyř (4) osob a ve středisku KING VILLA, luxusní vily o rozloze 90 metrů čtverečních pro ubytování až šesti (6) osob. Součástí La Preciosa jsou společné prostory jako je bazén, recepce nabídkou safari a výletů (za extra poplatky), restaurace, bar, relaxační a meditační zóny a SPA středisko.  Ubytování odpovídá klasifikaci pětihvězdičkového boutique hotelu podle jungle ekologických standardů. Specifikace ubytování naleznete v členské sekci.

5.3. Akcionář je povinen zakoupit k majitelskému právu servisní balíček pro každou osobu, která bude využívat ubytování v La Preciosa, podle článku 8.1. Podmínek. Minimální počet ubytovaných osob jsou dvě osoby, pokud bude akcionář sám, zaplatí servisní balíček za dvě osoby. Není možné obsadit stan či vilu jednou osobou v rámci majitelských práv.  Servisní balíček obsahuje zejména hygienické a toaletní potřeby, úklid a služby hotelového personálu, údržbu společných prostor,  plnou penzi stravování na vysoké gastronomické úrovni, tropické ovoce po celý den, nápojový balíček ve formě neomezené konzumace přírodních ovocných šťáv, juice a smoothie, domácí limonády, minerální vody, kávy, čaje po celý den. Servisní balíček neobsahuje alkoholické nápoje, industriální limonády (Coca Cola apod.), výlety a dopravu do a z Lodge. Přesnou specifikaci servisního balíčku naleznete v členské sekci.

5.4. Cena servisního balíčku činí v La Preciosa pro obě střediska dvě sta šedesát (260) britských liber za dospělého účastníka na sedm nocí, týden pobytu. Děti do  do dvanácti (12) let věku včetně, platí padesát (50%) procent ceny, tedy sto třicet (130) britských liber na sedm nocí, Mladiství od třinácti (13) do šestnácti (16) let věku včetně, platí sedmdesát pět (75%) procent ceny, tedy sto devadesát pět (195) britských liber na sedm nocí, týden pobytu. Maximálně možný počet ubytovaných osob činí v Maharadža stanech čtyři (4) osoby, v KING VILLA šest (6) osob.

5.5. Podle bodu 8.2. Podmínek může také Akcionář nevyužité ubytování prodat a tím zvýšit svůj profit z investice. Prodej volných ubytovacích kapacit je specifikován v členské sekci a Akcionář může využít za poplatek prodej skrze rezervační systém Společnosti nebo může svoje majitelská práva přeprodat sám podle podmínek jednotlivých termínů v rezervačním systému v členské sekci.

6. REZERVACE UBYTOVÁNÍ

6.1. Smlouva upřesňuje a specifikuje pojem “rezervace majitelského/užívacího práva” (“Rezervace”) podle bodu 8.3 Podmínek, na konkrétní podmínky Rezervace ubytování v projektu La Preciosa Kostarika.

6.2. Rezervace se provádí prostřednictvím rezervačního systému v členské sekci La Preciosa. Rezervaci lze provést již v období účinnosti Realizační lhůty, a tři týdny před otevřením ubytovacíchch kapacit do následujícího fiskálního roku. Společnost neposkytuje Akcionářům, kteří nevyužili rezervaci majitelských práv v daném roce žádné odškodnění.

6.3. Rezervace lze provádět pouze na termíny celých týdnů, od nástupního dne sobota po šestnácté hodině do soboty následujícího týdne do jedenácti hodin dopoledne. Majitelská práva platí výhradně na počet akcií, počet týdnů v daném fiskálním roce. Nelze tedy například rezervovat tři týdny v jednom roce jako držitel jedné akcie s tím, že následující dva roky nemáte majitelská práva. Akcionář si může dokoupit volné ubytovací kapacity nad rámec svých majitelských práv podle ceníku ubytování za speciální ceny pro Akcionáře.

6.4. Vzhledem k množství Akcionářů má u konkrétního data přednost Akcionář,  který  si  jej  zarezervuje  nejdříve. Společnost  nenese  odpovědnost  za dostupnost jednotlivých termínů, pokud již budou závazně rezervovány akcionáři před vámi. V rezervačním systému si zvolíte volné termíny a počet osob, které budou využívat La Preciosa. V rezervačním systému zaplatíte při rezervaci plnou cenu servisních balíčků jejichž úhradou mate závazně potvrzenou rezervaci. Závazná rezervace podléhá případným storno poplatkům při zrušení rezervace, vždy podle aktuálních podmínek rezervace na konkrétní termíny v rezervačním systému.

7. ČLENSKÁ SEKCE

7.1. Na začátku Realizační lhůty, tedy nejpozději 29.8.2018, dostane každý Akcionář přístupové údaje do členské sekce La Preciosa.

7.2. V členské sekci nalezne Akcionář veškeré informace o průběhu Realizační lhůty a může zde zejména využít rezervace majitelských práv.

7.3. Společnost komunikuje všechny podstatné informace s Akcionáři v členské sekci.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Vše, co nebylo specifikováno v této Smlouvě, zůstává v platnosti Podmínek

8.2. Souhlasem s Podmínkami a Projektovou smlouvou dochází k uzavření smlouvy o prodeji akcií do La Preciosa Kostarika. Prodej je uskutečňován výhradně elektronickou formou v Online systému na portálu www.british-asset.com

8.3. V případě zásahu vyšší moci nenese Společnost zodpovědnost za plnění svých povinností plynoucích z této Smlouvy. Válka, přírodní katastrofy, havárie všeho druhu, dopravní poruchy, stávky, výluky, nedostatek surovin, přepravní kapacity, energie a pracovních sil, které omezují nebo znemožňují Společnosti plnění povinností se považují za vyšší moc. V případě zásahu vyšší moci nemá Akcionář vůči Společnosti žádné nároky na náhradu škody nebo jiné újmy.