OBCHODNÍ PODMÍNKY TOKENIZACE projektu British Asset La PreciOSA na portálu british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem sdílené ekonomiky, držitelem privátních britských akcií v projektu La PreciOSA, které jsou podílem na kapitálovém majetku společnosti Costa Rican B.A. Resorts Limited, se sídlem 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H9JQ, ID společnosti 10821473, zapsané v rejstříku Velké Británie Company House, včetně všech akcionářů (zápis společnosti zde: http://bit.ly/360wAYP ) a/nebo společnosti CRPT CREDIT LTD,  se sídlem 27 Old Gloucester Street, London, United Kingdom, WC1N 3AX, ID společnosti 11034185, zapsané v rejstříku Velké Británie Company House, včetně všech akcionářů (zápis společnosti zde:http://bit.ly/2Y9U4YU ) při tokenizaci kapitálu, jak je tento projekt popsán níže („Tokenizace“), tj. převedení aktiv do investičních tokenů La Preciosa (LPB) technologie blockchain na platformě Ethereum.

1.2. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 6 Podmínek.

2. TOKENIZACE

2.1. Společnost Vám, jako akcionáři oznámila proces tokenizace skrze Online systém členské sekce La PreciOSA v prosinci 2019, proces tokenizace kapitálu běží v období od prosince 2019 do 10tého března 2020, týden před zahájením veřejného obchodování Kauri, kryptoměny investiční skupiny sdílené ekonomiky British Asset na kryptoburze Latoken.

2.2. Akcionář přistupuje do procesu tokenizace v momentě data odeslání formuláře na tokenizaci v členské sekci La PreciOSA. Podle data odeslání formuláře obdrží vyrovnání svých investic v kryptoměně Kauri v pevném kurzu vůči britské libře následovně:

Přistoupení do tokenizace do 12.1. v poměru 1:1 (1 britská libra : 1 Kauri), od 13.1. Do 12.2. v poměru 1,5 : 1 (1,5 britské libry : 1 Kauri), od 13.2. Do 10.3. v poměru 2:1 (2 britské libry : 1 Kauri) za všechny reálně zaplacené privátní britské akcie v poměru libra x kauri.

2.3. Společnost pošle Kauri dle bodu 2.2. na kryptopeněženku Akcionáře, která akceptuje tokeny ERC20 nejpozději do 3 dnů po sdělení adresy peněženky Společnosti.

2.4. Na stejnou peněženku Akcionáře v bodě 2.3., odešle Společnost příslušný počet investičního tokenu LPB, La PreciOSA a provede výmaz Akcionáře z Company Housu UK.

3. INVESTIČNÍ TOKEN AEL

3.1. Technologie blockchain vytvořením investičního tokenu La PreciOSA (LPB) na blockchainové platformě Ethereum, nahrazuje předchozí záznamy o privátních akciích v Company House, které digitalizuje a převádí do matematického modelu tokenizace.

3.2. Společnost vydala konečný počet všech investičních tokenů v počtu 4800 tokenů La PreciOSA (LPB), blockchain zde (blockchain LPBhttp://bit.ly/2Rg5UiO ). Jeden investiční token LBP představuje předchozích 1000 liber kapitálu zapsaných v Company House. Vlastníli tedy Akcionář původní akcii v nominální hodnotě 3000 liber, obdrží v procesu tokenizace 3 investiční tokeny LPB.

3.4. Akcionář může investiční token LPB kdykoliv prodat, převést na kryptopeněženku třetí strany bez nutnosti o tomto kroku informovat Společnost. Společnost vyplatí dividendy dle bodu 4 těchto Podmínek vždy na aktuální kryptopeněženku, která vlastní investiční token (tokeny) LPB.

4. DIVIDENDY VÁZANÉ K INVESTIČNÍMU TOKENU

4.1. Společnost při procesu tokenizace navýšila Akcionářům fixní dividendu o + 25% oproti původním fixním dividendám u privátních britských akcií. U akcií s 8% fixní dividendou se zvyšuje dividenda na 10% z LPB tokenů, u VIP akcií 12% se zvyšuje dividenda na 15%  z LPB tokenů a u akcií s 20% se zvyšuje dividenda na 25% z LPB tokenů.

4.2. Akcionář má nárok na fixní % dividendy dle bodu 4.1. z celkové investice v kryptoměne Kauri vyplácených jednou ročně po skončení fiskálního, hospodářského roku na kryptopeněženku, která drží investiční token (tokeny) LPB. 1 (slovy: jeden) investiční token LPB má vázanou fixní dividendu ve výši 10% u základních akcií, tedy 100 Kauri, u VIP akcií poté 15%, tedy 150 Kauri a 25%, tedy 250 Kauri. Veškeré pohyby a výplaty dividen jsou zaznamenány v blockchainu KAURI http://bit.ly/2OK5vn7

4.3. Fiskální rok La PrecioSA začíná vždy v Prosinci a běží následujících 12 měsíců, dividenda je vyplácena dle bodu 4.2. v Lednu následujícího roku po skončení fiskálního roku. V rámci tokenizace proběhne první výplata dividend v kryptoměně Kauri v Lednu 2021.

4.4. Společnost vyplácí dividendu v Kauri automaticky a pouze na adresu peněženky, která drží investiční token LPB v době výplaty dividend dle bodu 3.4.

4.5. Od poloviny Března 2020 se kryptoměna Kauri, ve které má Akcionář vypláceny dividendy, veřejně obchoduje na kryptoburze Latoken v paritě KAURI (KAU) x BITCOIN (BTC) a KAU x ETH (Ethereum). Akcionář je schopen poté prodat BTC či ETH v případě potřeby na burze za fiat měnu, tedy České Koruny, Eura, Libry či Americké dolary. Startovní kurz na burze Latoken v březnu 2020 je stanoven v kurzu 1 Kauri : 1,5 Amerického dolaru.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Odsouhlasením těchto Podmínek Akcionářem v členské sekci La PreciOSA, dává výslovně souhlas s tokenizací předchozích privátních britských akcií.

6. DEFINICE

Tokenizace“ znamená digitalizace kapitálového jmění společností Costa Rican B.A. Resort a CRPT CREDIT LTD, převedením akcií ve formě investičního tokenu LPB do technologie blockchain.

Investiční token“ znamená token LPB, La PreciOSA vytvořený na smart contractu ERC20 blockchainu Ethereum. Tento investiční token, představuje podíl na akciovém kapitálu La PreciOSA, ze kterého Akcionáři vyplývá výnos v podobě fixní roční dividendy.

Akcionář“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. Od prosince 2019 probíhá IEO na kryptoburze Latoken, od března 2020 se Kauri veřejně obchoduje na kryptoburze Latoken v kurzech KAU x BTC (bitcoin), KAU x ETH (Ethereum).

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.