OBCHODNÍ PODMÍNKY TOKENIZACE projektu British Asset NEURORESTART LATAM na portálu british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Akcionářem sdílené ekonomiky, držitelem privátních britských akcií v projektu Neurorestart LATAM, které jsou podílem na kapitálovém majetku společnosti Neurorestart Latam Limited, se sídlem 23 Gover House 23 Tir i Farchnad, Gowerton, Swansea, Wales, SA4 3GS, United Kingdom, ID společnosti 12540306, zapsané v rejstříku Velké Británie Company House, včetně všech akcionářů (zápis společnosti zde ) při tokenizaci kapitálu, jak je tento projekt popsán níže („Tokenizace“), tj. převedení aktiv do investičních tokenů Neurorestart Latin America Tokenized (NRLATAM) technologie blockchain na platformě Ethereum.

1.2. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 6 Podmínek.

2. TOKENIZACE

2.1. Společnost Vám, jako akcionáři nabídla proces tokenizace skrze Online systém členské sekce Neurorestart Latam v listopadu 2020, proces tokenizace kapitálu běží v období od listopadu 2020 do 25tého prosince 2020.

2.2. Akcionář přistupuje do procesu tokenizace v momentě data odeslání formuláře na tokenizaci v členské sekci Neurorestart Latam. Podle data odeslání formuláře obdrží vrácení svých investičních vkladů  v kryptoměně Kauri v pevném kurzu vůči americkému dolaru  v poměru 1:1 (1 americký dolar : 1 Kauri). Za privátní akcii v hodnotě 90.000 korun (devadesáti tisíc korun českých) je kurz 4000 USD amerických dolarů, tedy 4000 tokenů kryptoměny Kauri.

2.3. Společnost pošle Kauri dle bodu 2.2. na kryptopeněženku Akcionáře, která akceptuje tokeny ERC20 nejpozději do 5 dnů po sdělení adresy peněženky Společnosti a provede tvz. staking, tedy zmrazení kryptoměny po dobu, kterou zadal Akcionář v tokenizančím formuláři v členské sekci, nejméně 6 měsíců, nejdéle dva roky s příslušným sjednaným úrokem v kryptoměně Kauri připisovaným na kryptopeněženou Akcionáře.

2.4. Na stejnou peněženku Akcionáře v bodě 2.3., odešle Společnost příslušný počet investičního tokenu NRLATAM, Neurorestart Latin America Tokenized a provede výmaz Akcionáře z Company Housu UK.

3. INVESTIČNÍ TOKEN NRLATAM

3.1. Technologie blockchain vytvořením investičního tokenu Neurorestart Latin America Tokenized (NRLATAM) na blockchainové platformě Ethereum, nahrazuje předchozí záznamy o privátních akciích v Company House, které digitalizuje a převádí do matematického modelu tokenizace v blockchainu NRLATAM.

3.2. Akcionář může investiční token NRLATAM kdykoliv prodat, převést na kryptopeněženku třetí strany bez nutnosti o tomto kroku informovat Společnost. Společnost vyplatí dividendy dle bodu 4 těchto Podmínek vždy na aktuální kryptopeněženku, která vlastní investiční token (tokeny) NRLATAM.

4. DIVIDENDY VÁZANÉ K INVESTIČNÍMU TOKENU

4.1. Akcionáři je vyplácena fixní 8% dividenda nebo 12% dividenda (v režimu původní investice nad 1 milion českých korun) z hodnoty investičního tokenu NRLATAM tedy ze 4000 Kauri částkou 320 Kauri nebo 480 Kauri (v případě 12%) jednou ročně po skončení fiskálního, hospodářského roku na kryptopeněženku, která drží investiční token (tokeny) NRLATAM. Veškeré pohyby a výplaty dividend jsou zaznamenány v blockchainu KAURI http://bit.ly/2OK5vn7

4.2. V případě, že hodnota Kauri na kryptoburze Latoken bude v měsíci, kdy se dividendy vyplácí nižší než 1 USD : 1 KAU (Kauri), Společnost dorovná počtem Kauri minimální hodnotu dividend, pokud například by byla hodnota na burze 0,5 USD : 1 Kauri, vyplatí společnost dvojnásobek Kauri, 640 Kauri místo 320 Kauri, čímž kompenzuje Akcionáři rozdíl v hodnotě. Akcionář následně může skrze směnárnu Společnosti či sám za sebe směnit Kauri za Bitcoin a následně na fiat měny.

4.3. Fiskální rok Neurorestart Latam začíná vždy v Lednu a běží následujících 12 měsíců, dividenda je vyplácena dle bodu 4.1. v Únoru následujícího roku po skončení fiskálního roku. V rámci tokenizace proběhne první výplata dividend v kryptoměně Kauri v Únoru 2022.

4.4. Společnost vyplácí dividendu v Kauri automaticky a pouze na adresu peněženky, která drží investiční token NRLATAM v době výplaty dividend dle bodu 3.2.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Odsouhlasením těchto Podmínek Akcionářem v členské sekci Neurorestart Latam, dává výslovně souhlas s tokenizací předchozích privátních britských akcií.

6. DEFINICE

Tokenizace“ znamená digitalizace kapitálového jmění společnosti  Neurorestart Latam Limited převedením akcií ve formě investičního tokenu NRLATAM do technologie blockchain.

Investiční token“ znamená token NRLATAM, Neurorestart Latin America Tokenized vytvořený na smart contractu ERC20 blockchainu Ethereum. Tento investiční token, představuje podíl na akciovém kapitálu Neurorestart Latam, ze kterého Akcionáři vyplývá výnos v podobě fixní roční dividendy.

Akcionář“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. Kauri veřejně obchoduje na kryptoburze Latoken v kurzech KAU x BTC (bitcoin), KAU x ETH (Ethereum).

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.