OBCHODNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ V "REZIDENČNÍM KLUBU" KOSTARIKA NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, členem REZIDENČNÍHO KLUBU (dále jen KLUB), jak je tento klub popsán níže („Klub“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 9 Podmínek.

2. KLUB

2.1. Společnost Vám umožňuje členství v online komunitě Klubu, kde se zájemci o získání investorské rezidence v Kostarice dozví všechny podrobnosti a informace k získání statusu "residente inversionista", tedy investor rezident.

2.2. V Klubu člen získá přehled nabízených nemovitostí a možnost osobní konzultace pro svoji rezidenci.

3. REGISTRACE DO KLUBU

3.1. Podmínkou členství v Klubu  je registrace vyplněním objednávkového formuláře v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností. Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Účastník, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo. Účastník zadá Pobyt na který se registruje a specifikuje svoje požadavky a možnosti jako je datum pobytu, výběr ubytování apod.

4. PLATBA ZA ČLENSTVÍ V KLUBU

4.1. Plná cena členství v klubu činí 3000 USD (slovy:třitisíceamerických dolarů). Na živých vysílání Společnosti je členství nabízeno účastníkům vysílání za speciální cenu 2000 USD (slovy:dvatisíceamerických dolarů) při objednávce členství do půlnoci v den vysílání.

4.2. Při registraci členství v Klubu zaplatí zájemce o členství platební kartou nevratnou zálohu 200 amerických dolarů a tím je rezervováno jeho členství. Do 24 hodin obdrží Člen platební údaje pro platbu členství, doba splatnosti členství je 7 pracovních dní, pokud zájemce o členství nezplatí platbu za členství do 7 pracovních dní, bude jeho rezervace zrušena.

4.3. V případě, že Člen investuje do developerského projektu Společnosti a zakoupí si rezidenční nemovitost pro získání rezidence, odečte se mu z konečné ceny plná hodnota zaplaceného členství. Tato nabídka platí 1 kalendářní rok od zaplacení členství v Klubu.

4.4. Společnost přijímá platby za Členství formou bankovních převodů na korespondeční učet ing. Křížka u mBank, který je pověřenou osobu pro příjem plateb a dále formou kryptoměny Bitcoin a Ethereum.

4.5. Veškeré platby za členství přijaté Společností jsou nevratné v plné výši, platba za členství se ale odečítá v plné výši zaplaceného členství v případě investice Člena do projektu Společnosti dle bodu 4.3. těchto Podmínek.

5. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

5.1. Společnost doručuje Členům dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Člen uvedl při registraci v objednávkovém formuláři. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Člen je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (6.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

5.2. Člen komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

6. PROHLÁŠENÍ ČLENA A SPOLEČNOSTI

6.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v objednávkovém formuláři prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné.

7. OSOBNÍ ÚDAJE

7.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace v Klubu dáváte registrací v objednávkovém formuláři souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš cestovní pas, včetně identifikačního čísla a datum narození.

7.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit anglickým právním řádem.

8.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

9. DEFINICE

„Člen“ znamená fyzickou osobu a její členství v Klubu

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

„Klub“ znamená online informační stránky o získání statusu investičního rezidenta v Kostarice.

Registrační formulář“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci objednávky Pobytu prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Členové získávají aktuální informace o Klubu.

Podmínky“ znamená tyto podmínky členství v Klubu