OBCHODNÍ PODMÍNKY  "REZERVAČNÍ ZÁLOHY" NA DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V KOSTARICE "LA CUNA" A "AVATAR VILLA"

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi JIŘÍM VOKÁČEM ČMOLÍKEM, residentem Kostarické Republiky, id "residente inversionista" 120300010000  (dále jen „Developer“) a Vámi, zájemcem ("Zájemce") o nákup domu s pozemkem v Kostarice, projektech La Cuna a/nebo Avatar Villa, složením REZERVAČNÍ ZÁLOHY  a vstupem do  Online Systému, členské sekce developerských projektů („Záloha“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Developerem, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti vokielcmolik.com

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Developerského Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 9 Podmínek.

2. DEVELOPERSKÝ PROJEKT LA CUNA

2.1. Developer Vám umožňuje investici do domu a pozemku v osobním vlastnictví projektu LA CUNA za podmínek které jsou popsány níže. Dům, včetně pozemku se po zaplacení plné ceny stane výhradním majetkem Zájemce se zápisem v katastru nemovitostí v Kostarice s plným vlastnickým právem.

2.2. Projekt La Cuna se nachází na pozemkové parcele ve vlastnictví Developera pod číslem 240122, plano P-2165502-2019 v národním katastru nemovitostí Kostarické Republiky. Developer provedl segregaci 45 menších stavebních parcel o velikosti od 300 do 600 metrů čtverečních. Stavební pozemky se nalézají 1.3 km od pláže La Cuna v tichomořském zálivu Golfo Dulce.

2.3. Cena projektu, jednotlivého domu s pozemkem se skládá ze tří částí:                                            a) cena za zasíťovaný pozemek s přívodem elektrické energie a vody 60 dolarů za metr čtvereční b) cena za dům Economy 70.000 amerických dolarů o zastavěné ploše 80metrů čtverečních: obývací pokoj s přípravou na kuchyň (kuchyň není v ceně projektu), ložnice, druhý pokoj, koupelna, terasa. Cena za dům Resident 120.000 amerických dolarů o zastavěné ploše 110metrů čtverečních:obývací pokoj s přípravou na kuchyň (kuchyň není v ceně projektu), ložnice, druhý pokoj, třetí pokoj,2x koupelna, terasa. Na dům Resident lze žádat o kostarickou rezidenci.            c) legalizace ve výši 9,9% z ceny pozemku a domu, zahrnuje právní poplatky a daně spojené s převodem nemovitosti a všechny další úkony s tím spojené. Tuto službu zajišťuje paní Bianca Mrázová, realitní makléř v Kostarice.

2.4. Developer přijímá platby v českých korunách, eurech, amerických dolarech a/nebo v kryptoměně Bitcoin a Ethereum.

3. REZERVAČNÍ ZÁLOHA

3.1. Zájemce vyplní na registračních stránkách Developera formulář rezervační zálohy v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon a odsouhlasí tyto Podmínky.

3.2. Na základě přijaté objednávky Zálohy, vystaví Developer do 24 hodin platební údaje na zaplacení rezervační zálohy 1.000 USD (slovy:jeden tisíc amerických dolarů). Doba splatnosti členství je 7 pracovních dní, pokud Zájemce nezaplatí rezervační zálohu do 7 pracovních dní, bude jeho rezervace zrušena.

3.3. Po zaplacení Zálohy, Developer Zájemci pošle přístupy do členské sekce s dalšími informacemi, výběrem volných pozemků a sjedná si online 30minutový rozhovor pro další postup. Nejpozději do 1 měsíce od zaplacení Zálohy je potřeba zaplatit cenu za pozemek, v opačném případě Záloha propadá bez nároku.

3.4. V případě, že Zájemce investuje do developerského projektu, odečte se mu z konečné ceny plná hodnota Zálohy.

4. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

4.1. Developer doručuje Zájemci dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Zájemce uvedl při registraci v objednávkovém formuláři. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Zájemce je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (5.2.) nenese Developer odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

4.2. Zájemce komunikuje s Developerem výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Developer reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

5. PROHLÁŠENÍ ZÁJEMCE

5.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah s Developerem na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v objednávkovém formuláři prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Developerovi, jsou aktuální, úplné, přesné a správné.

6. OSOBNÍ ÚDAJE

6.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikaci dáváte registrací v objednávkovém formuláři souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš cestovní pas, včetně identifikačního čísla a datum narození.

6.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Developerovi, a to na dobu neurčitou až do případného odvolání souhlasu písemnou formou dle bodu 4.2. Podmínek

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Developerem dle těchto Podmínek a dalších ujednání mezi Developerem a Vámi se budou řídit kostarickým právním řádem.

7.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

7.3. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 10.9.2021

8. DEFINICE

„Zájemce“ znamená fyzickou osobu se zájmem o investici v projektu Developera

Developer“ znamená pana Jiřího Vokáče Čmolíka

„Záloha“ znamená záloha 1.000 USD na nákup domu a pozemku

Podmínky“ znamená tyto podmínky členství v Klubu