OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “MARSHALLSKÉ KRYPTO FONDY” NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Investorem při investování prostřednictvím projektu „MARSHALLSKÉ KRYPTO FONDY“ (dále jen FONDY), jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com („Online systém“) a následné vyplácení pravidelných dividend z investičních tokenů BATI viz článek 6 těchto Podmínek a marketingového bonusu viz článek 7 těchto Podmínek.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 12 Podmínek.

2. PROJEKT MARSHALLSKÉ KRYPTO FONDY

2.1. Společnost Vám umožňuje investiční vstup do Fondů, zakoupením investičních tokenů dle článku 5 těchto Podmínek.

2.2. Investor se může připojit je sdílené investici na Projektu skrze registraci do online systému Společnosti na streamech společnosti denně od 20:00.

2.3. Marshallské Krypto Fondy jsou plně tokenizovaný investiční krypto fond, který přijímá investice formou kryptoměn a formou kryptoměn vyplácí dividendy a bonusy. Svojí povahou nespadá pod regulace investic na kapitálových trzích ani pod jurisdikci EU.

2.4. Marshallské Krypto Fondy z přijatých investic ve formě kryptoměny Bitcoin a Ethereum distribuují kryptoprostředky podle následujícího klíče: 60% drží v kryptoměně Bitcoin na hardwarových peněženkách Společnosti, z těchto prostředků Společnost vydělí 10% na nákup a obchodování s altcoiny. 20% Společnost investuje do nákupu nemovitostí a movitých investičních příležitostí, 10% na provoz Fondů a Společnosti a 10% na marketingovou činnost Fondů.

2.5. Investor za svoji investici získává investiční token(y) BATI s fixní dividendou vyplácenou po dobu 20 let v kryptoměně Kauri a pohyblivou složkou "marketingový bonus" vyplácenou měsíčně za splnění marketingových předpokladů v kryptoměně Bitcoin.

3. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

3.1. Podmínkou účasti Investora v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Investor, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

3.3. Registrací do Online systému Investor souhlasí se zpracováním svých osobních údajů.

4. ONLINE SYSTÉM

4.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti, a s výjimkou neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

4.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Investora nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

4.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Investoři jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Investor je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

5. INVESTICE FORMOU INVESTIČNÍCH TOKENŮ

5.1. Společnost vydala pro tento Projekt 600 investičních tokenů BATI Diamant (British Asset Tokenized Investment), vytvořených na blockchainu kryptoměny Ethereum na kontraktu ERC721, 2000 investičních tokenů BATI Platina, vytvořených na blockchainu kryptoměny Ethereum na kontraktu ERC721, 3000 investičních tokenů BATI Gold, vytvořených na blockchainu kryptoměny Ethereum na kontraktu ERC721 a 4000 investičních tokenů BATI Silver, vytvořených na blockchainu kryptoměny Ethereum na kontraktu ERC721.

5.2. Cena investičního tokenu BATI Diamant je 90.000 českých korun, 3450 euro a je vydán na hodnotu 1500 KAURI (KAU), kryptoměny sdílené ekonomiky, viz odkaz na blockchain Kauri. Cena investičního tokenu BATI Platina je 65.000 českých korun, 2500 euro a je vydán na hodnotu 1000 KAURI (KAU). Cena investičního tokenu BATI Gold je 50.000 českých korun, 1900 euro a je vydán na hodnotu 750 KAURI (KAU). Cena investičního tokenu BATI Silver je 35.000 českých korun, 1300 euro a je vydán na hodnotu 500 KAURI (KAU). Investor hradí též transakční poplatek 1200Kč/46€ za každý zakoupený token. Tento poplatek slouží k pokrytí správních nákladů a poplatků síti Ethereum (vytvoření, nastavení a odeslaní tokenu BATI na peněženku).

5.3. Investor v rámci vysílání objedná v Online systému Společnosti příslušný počet tokenů BATI, po přijetí objednávky Společností, obdrží Investor emailem platební udaje pro zaplacení za investiční tokeny BATI. Společnost používá korespondenční partnery pro příjem plateb ve fiat měnách (CZK, EUR), kteří smění fiat měnu za bitcoiny, Společnost poté přijímá pouze kryptoměnu.

5.4. Po zaplacení investičních tokenů BATI Investorem, pošle Společnost Investorovi potvrzení o platbě a instrukce k vytvoření kryptopeněženky (akceptující tokeny blockchainu Ethereum). Investor má 1 měsíc k vytvoření, zabezpečení a zaslání adresy vlastní kryptopeněženky Společnosti, aby na ní Společnost mohla zaslat příslušný počet investičních tokenů BATI. Pokud tak Investor neučiní, Společnost kryptopeněženku pro tento účel založí sama, s tím, že přístupy k této kryptopeněžence (ve formě privátního klíče nebo tzv. seed phrase) Investorovi na jeho vyžádání zašle. V rámci tohoto procesu zároveň Společnost Investorovi zašle přístupové údaje do členské sekce, kde jsou sdělovány veškeré informace o  výplatě dividend a bonusových investičních výnosů.

6. DIVIDENDY

6.1. Každý jeden investiční token BATI má v kontraktu na blockchainu (tzv. metadatech) automaticky zahrnutou roční fixní dividendu 8% z částky 1500 Kauri (BATI Diamant), tedy 120 Kauri každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let), 8% z částky 1000 Kauri (BATI Platina), tedy 80 Kauri každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let), 8% z částky 750 Kauri (BATI Gold) tedy 60 Kauri každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let), 8% z částky 500 Kauri (BATI Silver) tedy 40 Kauri každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let). Tyto dividendy (Kauri) se uvolňují automaticky na zadanou peněženku majitele investičního tokenu BATI. Investor je schopen prodat svoje Kauri za BTC, Ethereum, případně i za Americké dolary na centralizované burze Latoken či ve směnárně Společnosti.

6.2. Investor může prodat svoje investiční tokeny Společnosti od minimálně ročního držení tokenů kdykoliv do vypršení 20 let. Na požádání ve formuláři v členské sekci, Společnost vyplatí Investorovi hodnotu 1500 Kauri za každý jeden investiční token BATI DIAMANT, 1000 Kauri za každý jeden investiční token BATI PLATINA, 750 Kauri za každý jeden investiční token BATI GOLD a 500 Kauri za každý jeden investiční token BATI SILVER. Momentem vyplacení jistiny přechází token zpět do majetku Společnosti včetně případně ještě nevypacených dividend v Kauri.

6.3. Celkový výnos investičního tokenu BATI DIAMANT činí 3900 Kauri, BATI PLATINA 2600 Kauri, BATI GOLD 1950 Kauri, BATI SILVER 1300 Kauri.

6.4. Fiskální rok tokenu BATI začíná v měsíci, kdy je token zaslán Investorovi na jeho kryptopeněženku, první dividenda bude vyplacena dle bodu 6.1. po 12 měsících od začátku fiskálního roku. Přičemž se počáteční období jednotlivých tokenů BATI mohou lišit na základě data jejich odeslání na kryptopeněženku (či kryptopeněženky) Investora.

7. MARKETINGOVÝ BONUS

7.1. Kromě fixních dividend dle článku 6 těchto Podmínek, má Investor nárok na vyplacení měsíčního marketingového bonusu v kryptoměně Bitcoin za splnění podmínek podle bodu 7.2. těchto Podmínek.

7.2. Marketingový bonus se vyplácí Investorovi, který skrze Affiliate systém z členské sekce Online systému registruje přes vlastní unikátní kód 4 účastníky streamovaných vysíláních Společnosti měsíčně. Tito účastníci musí vysílání sledovat až do konce, Investor obdrží v affiliate systému takzvané "free konverze" na jejich základě dostane v následujícím měsíci vyplacený marketingový bonus. Pro vyplacení marketingového bonusu mít mít každý Investor minimálně 4 free konverze.

7.3. Částka k rozdělení marketingového bonusu je pohyblivá a každý měsíc jiná v závislosti na výkonu Fondů. Marketingový bonus se skládá z částek vynaložených na reklamu (affiliate) a z výkonu obchodování altcoinového koše Společnosti.

7.4. Společnost vyplácí Investorům, kteří mají kvalifikaci k marektingovému bonusu vždy k 15 dni následujícího měsíce v kryptoměně Bitcoin na bitcoinovou peněženku Investora, podle podílů na které má Investor právo podle počtu a typu BATI tokenů viz článek  7.5 těchto Podmínek.

7.5. Částka určená k marketingovému bonusu se rozdělí počtem všech držitelů tokenů Bati, kdy BATI Diamant disponuje 3 podíly, BATI Platina disponuje 2 podíly, BATI Gold disponuje 1,5 podílem a BATI Silver disponuje 1 podílem.

8. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

8.1. Společnost doručuje Investorovi dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Investor uvedl při registraci do Online systému. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Investor je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (8.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

8.2. Investor komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

9. PROHLÁŠENÍ INVESTORA A SPOLEČNOSTI

9.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro zaslání investičních tokenů a výplatu dividend v Kauri kryptopeněženku pro zasílání marketingových bonusů.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

10.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit marshallským právním řádem.

11.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

11.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30.3.2021. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná v Online systému a oznámena Investorům týden (7 kalendářních dní) před nabytím účinosti prostřednictvím emailu či SMS.

12. DEFINICE

Investiční token“ znamená token BATI British Asset Tokenized Investment vytvořený na  contractu ERC721 blockchainu Ethereum. Tento investiční token těží 8procent roční dividendu po dobu 20 let.

„Investor“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu.

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

Projekt“ znamená Marshallovy Krpto Fondy.

Kauri“ znamená kryptoměnu sdílené ekonomiky Kauri, zkratka KAU, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum, blockchain http://bit.ly/2OK5vn7 v konečném počtu 50.000.000 tokenů Kauri. 

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Akcionáři získávají informace o aktuálních otevřených Investicích a jejich průběhu, dividedny, investiční bonusy a aktuality.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.