OBCHODNÍ PODMÍNKY INVESTIČNÍHO PROJEKTU “FILM ODSOUZEN K USPĚCHU” NA PORTÁLU british-asset.com

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto smluvní podmínky („Podmínky“) upravují vzájemná práva, povinnosti a principy smluvního vztahu mezi společností British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299  („Společnost“) a Vámi, Koproducentem při investování prostřednictvím projektu „FILM Odsouzen k úspěchu“ (dále jen FILM), jak je tento projekt popsán níže („Projekt“).

1.2 Tyto Podmínky upravují zejména práva a povinnosti mezi Vámi a Společností, pokud jde o registraci a užívání online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com („Online systém“) a následné vyplácení pravidelných dividend z investičních tokenů SHAFT 1 viz článek 6 těchto Podmínek a koprodukčních podílů viz článek 7 těchto Podmínek.

1.3. Registrací v Online systému souhlasíte zejména se zásadami ochrany soukromí a zpracováním Vašich osobních údajů a s dodržováním ostatních pravidel Projektu uvedených v těchto Podmínkách a dalších dokumentech (např. instrukcí v Online systému nebo členské sekci).

1.4. Každý pojem s velkým začátečním písmenem, který je použit v těchto Podmínkách, má význam, který mu je přiřazen v těchto Podmínkách. Přehled definic najdete v článku 12 Podmínek.

2. PROJEKT a KAMPAŇ

2.1. Společnost Vám umožňuje zúčastnit se Projektu "FILM", jehož cílem je shromáždit v kampani kapitál v hodnotě 27 milionů českých korun, cca 1 milion euro, které budou investovány do výroby a distribuce FILMU Odsouzen k Úspěchu. Z následné distribuce a prodeje práv k Filmu, dostává Koproducent podíl, pravidelnou dividendu a koprodukční podíly, viz dále tyto Podmínky.

2.2. Kampaň Projektu běží od 21.11. 2020 do 21.12. 2021, po celou dobu realizace výroby Filmu, předpokládaná premiéra Filmu je 21.12. 2021.

2.3. Akcionář se může připojit ke sdílené investici na Projektu skrze registraci do online systému Společnosti.

3. REGISTRACE DO ONLINE SYSTÉMU NA STRÁNKÁCH PROJEKTU

3.1. Podmínkou Vaší účasti v Projektu je registrace v online systému na webových stránkách Společnosti british-asset.com který je jedním z komunikačních kanálů mezi Vámi a Společností („Online systém“). Registrovat se mohou pouze fyzické osoby starší 18 let.

3.2. Koproducent, je povinen při registraci do Online systému zadat jméno, příjmení, datum narození, plnou adresu trvalého pobytu, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

3.3. Koproducenti mají přístup ke svým údajům a mohou je změnit. Změnit však nelze základní identifikační údaje Koproducenta v rozsahu jeho jména a data narození či jeho názvu a identifikačního čísla. Registrací do Online systému souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů.

4. ONLINE SYSTÉM

4.1. Online systém je k dispozici 24 hodin denně, s výjimkou nezbytné údržby systému, o níž  budete   informováni   ze   strany   Společnosti,       výjimkou   neočekávaných a neovlivnitelných technických problémů, které se mohou vyskytnout.

4.2. Společnost má právo pozastavit či omezit funkčnost Online systému a webové stránky   z důvodu (i) bezpečnosti, (ii) nebezpečí nebo podezření z jejich neoprávněného nebo podvodného    použití    nebo    porušení    všeobecně    závazných    právních předpisů, (iii) nebezpečí vzniku škody na straně Společnosti, Koproducenta nebo třetího  subjektu (iv) porušení Podmínek, zejména nezaplacení splatných závazků vůči Společnosti, dokud nepominou důvody pro pozastavení funkčnosti. O této skutečnosti budete dle povahy věci vyrozuměn/a.

4.3. Jestliže zjistíte, že by mohlo dojít ke zneužití Online systému, např. odcizení přístupového hesla (loginu), jste povinen/povinna bezodkladně kontaktovat Společnost  a požádat o blokování přístupu. Koproducenti jsou oprávněni do Online systému přistupovat pouze osobně. Každý Koproducent je odpovědný za jeho úkony a pokyny zadané prostřednictvím Online systému a za ochranu svých přístupových údajů.

4.4. Po registraci do Online systému jsou Vám zpřístupněny jednotlivé funkcionality systému, a to zejména přehled o Investicích a jejich stavu v členské sekci.

5. INVESTICE FORMOU INVESTIČNÍCH TOKENŮ SHAFT 1

5.1. Společnost vydává pro tento Film investiční tokeny SHAFT 1 (ShareConomy Film Production Token) vytvořené na blockchainu kryptoměny Ethereum na kontraktu ERC721, viz odkaz na Blockchain SHAFT1.

5.2. Ceník investičních tokenů SHAFT1 v rámci jedné objednávky kumulované slevy: 1 token 35000 českých korun nebo 1320 euro + 1400 českých korun nebo 53 euro "gas" poplatek na posílání investičních tokenů v síti ethereum. 2 tokeny 60000 českých korun nebo 2460 euro + 2100 českých korun nebo 80 euro gas poplatek. 3 tokeny 90000 českých korun nebo 3400 euro + 2500 českých korun nebo 95 euro gas poplatek. 4 tokeny 120000 českých korun nebo 4545 euro + 2600 českých korun nebo 100 eur gas poplatek. 5 tokenů 150000 českých korun nebo 5680 euro + 2700 českých korun nebo 105 eur gas poplatek. Každý další token v jedné objednávce nad 5 tokenů poté 30 000 českých korun nebo 1140 euro + 1000 českých korun nebo 38 euro gas poplatek. Maximální počet tokenů na jednoho Koproducenta v kampani jsou tokeny v hodnotě 990000 českých korun nebo 37500 euro.

5.3. Společnost upřednostňuje platební metodu formou kryptoměny Bitcoin, BTC vzhledem k plně tokenizovanému FILMU, který je placen z BTC. Koproducent po objednávce obdrží platební pokyny, kde dostane návod jak poslat CZK, EUR do směnárny ze svého bankovního učtu a následně zaplatí na BTC peněženku Společnosti. V případě, že Koproducent nebude schopen zaplatit v BTC, je možné zaplatit alternativními způsoby a sice za 1 token platební kartou na platební bráně Avatar Eco Lodge (projekt Společnosti) za více než 1 token dále bankovním převodem na účet našeho smluvního korespondenta pana ing. Jaroslava Křížka vedeného u mBank. Za tyto alternativní platby je účtován manipulační poplatek 2,5% který obsahuje náklady a poplatky za směnu do BTC kterou za Koproducenta provede třetí strana.

5.4. Koproducent dostává ke každému tokenu SHAFT 1 odpovídající počet tokenů kryptoměny BABISCOIN (BAB) blockchain Babiscoin, ze kterých se následně vypočítává roční dividenda dle bodu 6.1. těchto Podmínek. Počet BAB tokenů k investičním tokenům SHAFT 1 v jedné kumulované objednávce: 1 token 7000 BAB, 2 tokeny 13000BAB, 3 tokeny 18000 BAB, 4 tokeny 24000 BAB, 5 tokenů 30000 BAB, každý další token nad 5 tokenů v jedné objednávce 6000 BAB.

5.5. Koproducent v rámci Kampaně objedná v Online systému Společnosti příslušný počet tokenů SHAFT 1, kdy v rámci objednávky zaplatí nevratnou zálohu ve výši cca 1400 českých korun platební kartou, podle aktuálního kurzu české koruny vůči americkému dolaru v den provedení objednávky. Po přijetí objednávky Společností, obdrží Koproducent emailem platební udaje pro zaplacení za investiční tokeny SHAFT 1. Společnost akceptuje platby ve fiat měnách (USD, EUR, CZK) a kryptoměnách Bitcoin, Ethereum.

5.6. Po zaplacení investičních tokenů SHAFT1 Koproducentem, pošle Společnost Koproducentovi potvrzení o platbě a instrukce k vytvoření kryptopeněženky (akceptující tokeny blockchainu Ethereum). Koproducent má 1 měsíc k vytvoření, zabezpečení a zaslání adresy vlastní kryptopeněženky Společnosti, aby na ní Společnost mohla zaslat příslušný počet investičních tokenů SHAFT1 a bonusové kryptoměny BABISCOIN. Pokud tak Koproducent neučiní, Společnost kryptopeněženku pro tento účel založí sama, s tím, že přístupy k této kryptopeněžence (ve formě privátního klíče nebo tzv. seed phrase) Koproducentovi na jeho vyžádání zašle. V rámci tohoto procesu zároveň Společnost Koproducentovi zašle přístupové údaje do členské sekce, kde jsou sdělovány veškeré informace o průběhu kampaně, výplata dividend.

6. DIVIDENDY

6.1. Každý jeden investiční token SHAFT 1 má v kontraktu na blockchainu (tzv. metadatech) automaticky zahrnutou roční fixní dividendu 8% z částky přijatých BABISCOINŮ dle bodu 5.3. těchto Podmínek, každý fiskální rok po dobu 20 let (slovy: dvacet let). Tedy 560 BAB u 1 tokenu, 1040 BAB u 2 tokenů, 1440 BAB u 3 tokenů, 1920 BAB u 4 tokenů, 2400 BAB u 5 tokenů a z každého dalšího tokenu v jedné objednávce nad 5 tokenů poté 480 BAB. Tyto dividendy (BAB) se uvolňují automaticky na zadanou peněženku majitele investičního tokenu SHAFT 1. Akcionář je schopen prodat svoje BAB za BTC, Ethereum, a tím i za fiat měny (EUR, USD, CZK)  následnou směnou na centralizované burze Latoken či ve směnárně Společnosti po březnu 2021 vstupem Babiscoinu na kryptoburzy.

6.2. Fiskální rok Filmu začíná v Prosinci 2021 následujících 12 měsíců, první dividenda bude vyplacena dle bodu 6.1. v Prosinci 2022.

7. KOPRODUKČNÍ PODÍLY NA ZISKU

7.1. Kromě Dividend dle článku 6 těchto Podmínek, má Koproducent nárok na nepravidelné podíly na zisku z prodeje práv a distribuce FILMU, splatné vždy do tří měsíců po zveřejnění hospodářského výsledku dané transakce v členské sekci.

7.2. Koprodukční podíly se vypočítávají z realizovaného zisku té které konkrétní uzavřené a realizované obchodní smlouvy na prodej práv a distribuci Filmu. Ziskem se rozumí čistý zisk po odečtení nákladů na realizaci uzavření smlouvy. Každý obchodní případ má zveřejněný transparentní přehled nákladů a výnosů v členské sekci. První koprodukční podíly budou vypláceny po uvedení Filmu do distribuční sítě v roce 2022.

7.3. Čistý zisk z prodeje práv a distribuce FILMU se rozdělí na 50,5% zisku pro Společnost a 49,5% zisku k rozdělení pro Koproducenty. Zisk pro Koproducenty se počítá vydělením celkové částky počtem prodaných tokenů SHAFT 1, čímž vznikne podíl na zisku připadající na jeden investiční token SHAFT 1. Například zisk k rozdělení pro Koproducenty činí 1 000.000 amerických dolarů, děleno 500 tokenů SHAFT 1, rovná se 2000 amerických dolarů na 1 token SHAFT 1  jako koprodukční podíl na zisku. Transparentnost a ověření Koproducenta s počtem podílů zajišťuje tokenizace technologie Blockchain investičního tokenu SHAFT 1.

7.4. Zisk z koprodukčních podílů Koproducentům bude vyplácen primárně v kryptoměně ETHEREUM na zadanou peněženku Koproducenta. Podíl na zisku bude vypořádán aktuálním kurzem Amerického Dolaru vůči krytpoměně ETHEREUM v den výplaty podílu, výplata v Ethereu je s nulovým poplatkem. Pokud Koproducent výslovně požádá o výplatu podílů jinou formou, například v kryptoměnách Bitcoin, Kauri či Fiat měně USD, CZK, EUR na peněženku, účet Koproducenta, Společnost Koproducentovi vyhoví za poplatek 5% z celkově vyplácené částky, v tomto poplatku je zahrnut management fee a náklady spojené s převodem financí. Účetní a daňové záležitosti si řeší každý Koproducent individuálně a samostatně, Společnost nenese za tyto záležitosti jakoukoliv odpovědnost.

8. OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

8.1. Společnost doručuje Koproducentovi dokumenty elektronickými prostředky (zejména komunikační systém v rámci Online systému, e-mail a sms na mobilní telefon), které Koproducent uvedl při registraci do Online systému. Potvrzením o doručení emailu či sms, se má zpráva za právoplatně doručenou. Koproducent je povinen informovat Společnost o případné změně emailu a telefonního čísla, pokud tak neučiní skrze komunikační formulář (8.2.) nenese Společnost odpovědnost za případné nedoručení zpráv.

8.2. Koproducent komunikuje se Společností výhradně skrze komunikační formulář uvedený v členské sekci, viz odkaz na komunikační formulář. Všechny dotazy a komunikace v tomto formuláři jsou archivovány, Společnost reaguje na dotazy nejpozději do jednoho týdne od doručení.

9. PROHLÁŠENÍ KOPRODUCENTA A SPOLEČNOSTI

9.1. Souhlasem s těmito Podmínkami prohlašujete, že jste plně způsobilý uzavřít smluvní vztah se Společností na základě těchto Podmínek dle aplikovatelných právních  předpisů. Registrací v Online systému prohlašujete, že všechny informace/dokumenty, které jste poskytl Společnosti, jsou aktuální, úplné, přesné a správné a že jste nezatajil žádné podstatné informace, včetně aktuálnosti a přesnosti všech svých osobních údajů, zejména adresu vaší kryptopeněženky pro zaslání investičních tokenů a výplatu dividend v BAB.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

10.1. Pro případnou možnost Vaší pozdější identifikace při účasti v Projektu dáváte registrací v Online systému souhlas ke shromažďování, uchovávání a zpracování Vašich osobních údajů a případně k okopírování nebo opisování a archivování Vašich dokladů a jejich kopií poskytnutých Společnosti. Osobními údaji se rozumí zejména titul, jméno, příjmení, adresa, Váš jedinečný číselný identifikátor v databázi, datum narození.

10.2. Tento souhlas udělujete pro všechny údaje sdělené Společnosti, a to na dobu neurčitou.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Všechny právní vztahy mezi Vámi a Společností dle těchto Podmínek, Projektové smlouvy a dalších ujednání mezi Společností a Vámi se budou řídit mezinárodním anglickým právním řádem.

11.2. Stejnopis těchto podmínek je Vám po Vaší registraci k dispozici i nadále v Online systému.

11.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.4.2021. Společnost si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na v Online systému a oznámena Koproducentovi týden (7 kalendářních dní) před nabytím účinosti prostřednictvím emailu či SMS.

12. DEFINICE

Investiční token“ znamená token SHAFT 1 ShareConomy Film Production Token vytvořený na  contractu ERC721 blockchainu Ethereum.

„Koproducent“ znamená fyzickou osobu účastnící se Projektu/FILMU

Společnost“ znamená společnost inkorporovanou podle práva Marshalových ostrovů, British Asset International Limited, se sídlem Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Island, ID No. 91299

„FILM/PROJEKT“ znamená celovečerní film OdsouZEN k uspěchu, shromáždění kapitálu formou prodeje investičních tokenů SHAFT 1 na výrobu a distribuci filmu.

„BABISCOIN“ znamená kryptoměna, zkratka BAB, tokenu ERC20 blockchainu Ethereum,  v konečném počtu 100.000.000 tokenů BAB. 

Online systém“ znamená webové rozhraní přístupné po registraci prostřednictvím webových stránek british-asset.com prostřednictvím kterého jednotliví Koproducenti získávají informace o průběhu natáčení a výroby Filmu, dividedny, investiční bonusy a aktuality.

Podmínky“ znamená tyto podmínky účasti na Projektu.